Blog

Love Corner 愛情街角影像團隊 / 台南宴客場地  / 台南婚攝|L & L 婚禮紀錄|台南晶英酒店仁德廳

台南婚攝|L & L 婚禮紀錄|台南晶英酒店仁德廳

D-020


婚攝雅全這次來到台南的晶英酒店拍攝


這一場的婚宴,雖然只有單宴客,但新人仍在宴客中安排了一些細心的小活動
在跟賓客們的互動中,可以感受到現場賓客的熱情參與。


而晶英酒店這個婚宴場地,也提供了很棒的拍攝場景,讓我們可以在空檔的時候
為這對新人拍攝類婚紗,留下最美的畫面。


而新人本身的開朗個性,讓我們在這半天的拍攝相處下來,可以感受到他們溫暖的笑容,真的是很棒的一次婚禮紀錄拍攝經驗。


現在就讓我們一起來欣賞這場婚禮吧!整體造型: 菲菲點妝/為妳優質造型師Winnie’s make up studio/新娘秘書。彩妝造型Winnie Tsai


樂團主持:報囍囉創意婚禮 Yi Ting Sheng


宴會餐廳:台南晶英酒店 仁德廳D-001


D-002


D-003


D-004


D-011


D-005


D-006


D-007


D-015


D-010


D-008


D-009


D-012


D-013


D-014


D-016


D-017


D-018


D-019


D-020


D-021


D-022


D-023


D-024


D-025


D-026


D-027


D-028


D-029


D-030


D-031


D-032


D-033


D-034


D-035


D-036


D-037


D-038


D-039


D-040


D-041


D-042


D-043


D-044


D-045


D-046


D-047


D-048


D-049


D-050


D-051


D-052


D-053


D-054


D-055


D-056


D-057


D-058


D-059


D-060


D-061


D-062


D-063


D-064


D-065


D-066


D-067


D-068


D-069


D-070


D-071


D-072


D-073


D-074


D-075


D-076


D-077


D-078


D-079


D-080


D-081


D-082


D-083


D-084


D-085


D-086


D-087


D-088


D-089


D-090


D-091


D-092


D-093


D-094


D-095


D-096


D-097


D-098


D-099


D-100


D-101


D-102


D-103


D-104


D-105


D-106


D-107


D-108


D-109


D-110


D-111


D-112


D-113


D-114


D-115


D-116


D-117


D-118


D-119


D-120

Loading...