Blog

Love Corner 愛情街角影像團隊 / 台南宴客場地  / 香格里拉|台南婚攝|愛情街角|文定

香格里拉|台南婚攝|愛情街角|文定

香格里拉|台南婚攝|愛情街角|文定

Photographer:澤于 Cheyu

宴客地點:台南 香格里拉台南遠東國際大飯店

野人玫瑰 Image Studio / 愛情街角 Image Studio

FB:https://www.facebook.com/cheyu20

Copyright © 2014 Cheyu Image Studio. All Rights Reserved

“Life was like a box of chocolate ,you never know what you’re gonna get.

A Wedding Wish.  Love Forever

b001
b004
b005
b006
b008
b009
b010
b011
b012
b013
b014
b015
b016
b017
b019
b020
b021
b022
b023
b024
b025
b026
b027
b028
b029
b030
b031
b032
b033
b034
b035
b036
b037
b038
b039
b041
b042
b043
b044
b045
b046
b047
b048
b049
b050
b052
b053
b054
b055
b057
b058
b059
b060
b061
b062
b063
b064
b065
b066
b067
b068
b069
b071
b072
b073
b074
b075
b076
b077
b078
b079
b080
b081
b082
b083
b084
b085
b086
b088
b089
b090
b091
b096
b097
b098
b099
b100
b102
b103
b104
b105
b106
b107
b109
b110
b113
b116
b118
b120

Loading...